Köp en kommun

Köp en kommun

100 kr
100 kr

Köp en kommun!

Vi "säljer ut" alla Sveriges kommuner för 100 kronor styck, i syfte att belysa problemet med landgrabbing. Pengarna som samlas in genom denna kampanj går till arbetet med att skydda regnskog från bland annat illegal avverkning.

När du köper en kommun så får du ett ägarbevis. Du kan välja om du vill ha ett digitalt ägarbevis eller om du vill ha ägarbeviset hemskickat. Om du väljer hemskickat så tillkommer expeditionsavgift samt frimärken.

Bilden är ett exempel på ett ägarbevis för Hudiksvalls kommun, men du kan välja vilken kommun du vill.

Disclaimer:

Detta material är endast ett symboliskt ägarbevis utan juridisk betydelse.
Det är en del av Jordens Vänners kampanj för att uppmärksamma fenomenet
landgrabbing, där stater och organisationer låter varandra tillskansa
sig mark över lokalbefolkningens huvuden. Det finns inget verkligt företag
som heter Landgrabbing AB – och tur är väl det. ”Köpeskillingen” blir ett
bidrag till Jordens Vänners verksamhet för miljö och solidaritet. Tack för
ditt bidrag!